Subsidies

Subsidies jeugdverenigingen

Jeugdverenigingen kunnen subsidies krijgen voor:

  • Kadervorming
  • Werkingssubsidies
  • Bouw -of verbouwingswerken
  • Kampvervoer

Meer informatie kan je vinden in het reglement.

Ondersteunen ondernemingszin jongeren

Jongeren die activiteiten op poten zetten, kunnen binnenkort beroep doen op ondersteuning vanuit JC De Klinker. Jongeren kunnen onder bepaalde voorwaarden zowel financiële als inhoudelijke ondersteuning krijgen. Meer informatie volgt weldra.