Uitleendienst

Zoek je materiaal voor de organisatie van een fuif, toneelstuk, optreden, quiz of kamp? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. De uitleendienst stelt haar materiaal ter beschikking aan Aarschotse verenigingen. Voor elke uitlening wordt een kleine huurprijs gevraagd.

Onze uitleendienst heeft een zeer gevariëerd aanbod : audiovisueel materiaal, spelmateriaal, kookmateriaal, tenten enz. Voor reservaties kan je langskomen in het jeugdcentrum, telefonisch reserveren of vul online een aanvraagformulier in.

Jeugdcentrum De Klinker stelt materiaal ter beschikking aan:

  • Aarschotse jeugdverenigingen (zoals erkend door de jeugdraad),
  • Aarschotse verenigingen die een activiteit voor jongeren inrichten,
  • Aarschotse verenigingen die erkend zijn door de stad Aarschot,
  • Vzw’s met de hoofdzetel in Aarschot, stadsdiensten van de stad Aarschot,
  • Onderwijsinstellingen van de stad Aarschot,
  • Aarschotse feitelijke verenigingen zoals buurtcomités, bands en jongerengroepen die een activiteit organiseren zonder commerciële doeleinden, niet voor privé doeleinden,
  • Niet-Aarschotse organisaties die op het grondgebied Aarschot een activiteit inrichten waarbij de activiteit hoofdzakelijk gericht is op de inwoners van Aarschot.

Particulieren en commerciële organisaties zijn uitgesloten van ontlening. De uitleendienst is een lokale uitleendienst. Het materiaal mag enkel en alleen gebruikt worden op grondgebied van Aarschot. Voor weekend- en kampmateriaal voor jeugdverenigingen kan er een uitzondering zijn op bovenstaande regel.

Een raadpleging of resevering van materiaal uit onze uitleendienst kan online via: reservaties.aarschot.be

https://reservaties.aarschot.be/Materiaalreserveren/Overzichtmateriaal.aspx

Voor materiaal te reserveren, dien je eerst een account aan te maken.

Je kan ook steeds aan onze balie terecht voor reservaties.