Kind- en jeugdvriendelijke stad

Kind -en jeugdvriendelijk Aarschot

 

 

Een kind- en jeugdvriendelijke stad werkt aan een leefbare stad. Kinderen en jongeren zijn één van de meest kwetsbare burgers in onze samenleving. Een kind- en jeugdvriendelijke stad houdt daar rekening mee in haar beleid.

Stad Aarschot wil kinderen en jongeren een stem geven in de stad. Ze wil weten  hoe kinderen en jongeren onze stad beleven. Op welke vlakken doet Aarschot het goed en op welke vlakken is er nog ruimte voor verbetering? 

In het najaar van 2016 besloot het stadsbestuur om de uitdaging aan te gaan. Het stadsbestuur tekende in op een traject om aan de hand van verschillende stappen de kindvriendelijkheid van de stad onder de loep te nemen, doelstellingen en acties te formuleren en deze te implementeren in haar beleid. JC De Klinker coördineerde het traject in samenwerking met verschillende stadsdiensten. Het traject bestaat uit verschillende fasen met een intensieve bevraging van de doelgroep en resulteert in een strategisch plan.

De input die de stad haalde van bij de kinderen en jongeren vormt  inhoudelijk een mooie aanzet voor het  meerjarenplan (2020-2026).  

 

Doelstellingen en acties


Aan de hand van deze bevindingen formuleerden we doelstellingen die de stad wil nastreven:

  1. Aarschot is een stad waar kinderen en jongeren zich goed in hun vel voelen.
  2. Aarschot is een stad waar aanbod, organisaties en hulpverlening op elkaar zijn afgestemd, op maat van kinderen en jongeren.
  3. Aarschot investeert in een speelse, kleurrijke, natuurlijke omgeving voor iedereen met permanente evaluatie hiervan.
  4. De stad zorgt voor de nodige ruimte zodat kinderen en jongeren zich autonoom en veilig kunnen verplaatsen.
  5. Het openbaar vervoer is afgestemd op de werkelijke noden van kinderen en jongeren.
  6. De stad is een warme en veilige haven voor iedereen.
  7. De stad geeft de kinderen en jongeren een stem.

Uit deze doelstellingen worden heel wat acties op poten gezet:

  • Oprichting van een jeugdwelzijnsoverleg
  • Opstart van een kinderraad
  • ...

Een glimp uit de acties van 2020:

Label

Op 17 juni 2018 mocht Stad Aarschot het label kindvriendelijke gemeente officieel in ontvangst nemen. Het label beloont de geleverde inspanningen, maar is geen eindpunt in dit traject. Stad Aarschot zal voortdurend blijven werken aan kind- en jeugdvriendelijkheid. 

Samen willen we een stad creëren waar kinderen kunnen zijn, kunnen komen, iets kunnen betekenen, en zinvolle dingen doen.

 

Dikke duim van Artuur

Artuur en zijn vriendje Vlieg zijn de mascottes van kind- en jeugdvriendelijk Aarschot. Ze vliegen rond in de stad, horen bij kinderen wat er leeft en ontdekken leuke initiatiatieven die van Aarschot een meer kind- en jeugdvriendelijke stad maken.

De dikke duim van Artuur wordt uitgereikt aan initiatieven die kinderen en jongeren betrekken. De initiatieven kijken door de bril van kinderen of jongeren op vlak van publieke ruimte, veiligheid, jeugdwelzijn of participatie. Regelmatig zetten we een initiatief in de kijker via sociale media.  In het stadsmagazine wordt de actie die het meest uit het oog sprong de afgelopen periode in de bloemetjes gezet. De initiatiefnemers ontvangen ook een officiële dikke duim om aan de muur te hangen.

Ken jij een initiatief dat ook een dikke duim verdient? Laat het ons weten via noor@jcdeklinker.be en dan zetten we dit initiatief graag in de kijker.

 

Meer informatie


Meer info over het traject zelf? Lees dan zeker onze samenvattende bundel of onze folder die het verhaal van Artuur in kindertaal vertelt.