Kind- en jeugdvriendelijke stad

Kind -en jeugdvriendelijk Aarschot

De stad Aarschot is een traject aangegaan waarbij ze wil werken aan haar kind- en jeugdvriendelijkheid. Alle stadsdiensten spannen zich in om van Aarschot een stad te maken waar kinderen kunnen zijn, kunnen komen, iets kunnen betekenen en zinvolle dingen kunnen doen.

Een kind- en jeugdvriendelijke stad werkt aan een leefbare stad. Stad Aarschot wil kinderen en jongeren een stem geven in de stad. Ze wil weten  hoe kinderen en jongeren onze stad beleven. Op welke vlakken doet Aarschot het goed en op welke vlakken is er nog ruimte voor verbetering? 

Op 17 juni 2018 mocht Stad Aarschot het label kindvriendelijke gemeente officieel in ontvangst nemen. Het label beloont de geleverde inspanningen, maar is geen eindpunt in dit traject. Stad Aarschot zal voortdurend blijven werken aan kind- en jeugdvriendelijkheid. 

We zijn ondertussen  1 van de 36 Vlaamse gemeenten die dit label hebben. In het najaar van 2023  brengt Stad Aarschot haar dossier binnen voor de verlenging van het label kindvriendelijke stad. 

Uitgebreid traject

De stad legde een uitgebreid traject af met een data-analyse, veel afgenomen enquêtes en een uitgebreid belevingsonderzoek waar maar liefst 1.000 kinderen en jongeren werden bevraagd.

Hierbij is gefocust op de volgende thema’s:

  1. Publieke ruimte
  2. Goed in je vel
  3. Veiligheid
  4. Mobiliteit
  5. Inspraak

Vanuit de resultaten werden 8 doelstellingen vooropgesteld waaraan gewerkt wordt. De stad werkt samen met haar diensten en partners rond deze doelstellingen en thema’s.

We houden voortdurend de vinger aan de pols en sturen bij waar nodig. 

Benieuwd naar meer? We maakten een leuk filmpje dat samenvat waarop we de voorbije 5 jaar hebben ingezet. 

Artuur en De Vlieg

Artuur en zijn vriendje De Vlieg zijn de mascotte van het traject. Ze leggen hun luisterend oor bij de kinderen en jongeren..

En af en toe reiken ze een dikke duim uit naar diensten of organsiaties die zich inspannen voor een kind- en jeugdvriendelijke stad.