Reserveren

 

  • Geïnteresseerde muzikanten kunnen een aanvraag indienen om gebruik te maken van de repetitielokalen via https://reservaties.aarschot.be/Zaalreserveren.aspx of aan de balie.
  • Op de site kan je een gebruikersaccount aangemaakt. Per muziekband wordt er slechts 1 account aangemaakt, met 1 e-mailadres en 1 toegangsbadge. Je kan hier meerdere contactpersonen aan koppelen.
  • Reservaties kunnen tot 30 dagen op voorhand gemaakt worden.
  • Een reservatie is pas definitief na bevestiging door JC De Klinker. De gebruiker wordt hiervan via een bevestigingsmail op de hoogte gesteld.
  • Facturatie gebeurt na afloop van elke maand. Het factuur wordt per e-mail naar de gebruiker gestuurd, en dient 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.