Reserveren

  • Geïnteresseerde muzikanten kunnen een aanvraag indienen om gebruik te maken van de repetitielokalen via info@jcdeklinker.be of telefonisch via 016 56 62 24
  • Vervolgens wordt een gebruikersaccount aangemaakt. Per muziekband wordt er slechts 1 account aangemaakt, met 1 e-mailadres en 1 toegangsbadge.
  • Reservaties kunnen tot 1 maand op voorhand gemaakt worden.
  • Er wordt voorrang gegeven aan de reservaties die tussen 9u en 10u telefonisch doorgegeven worden. Daarna worden de reservaties per e-mail in volgorde van ontvangen behandeld.
  • Een reservatie is pas definitief na bevestiging door JC De Klinker. De gebruiker wordt hiervan per mail op de hoogte gesteld.
  • Facturatie gebeurt na afloop om de 3 maanden.  Het factuur wordt per e-mail naar de gebruiker gestuurd, en dient 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.