Visie

Kind- en jeugdvriendelijkheid

 

Aarschot wil een kind- en jeugdvriendelijk stad zijn.  Wat betekent dat juist? In het kort willen we kinderen en jongere een plaats geven in de stad.

Aarschot is een traject aangegaan waarbij ze wil werken aan haar kind- en jeugdvriendelijkheid. Alle stadsdiensten spannen zich in om van Aarschot een stad te maken waar kinderen kunnen zijn, kunnen komen, iets kunnen betekenen en zinvolle dingen kunnen doen.

Een kind- en jeugdvriendelijke stad werkt aan een leefbare stad. Aarschot wil kinderen en jongeren een stem geven in de stad. Ze wil weten  hoe kinderen en jongeren onze stad beleven. Op welke vlakken doet Aarschot het goed en op welke vlakken is er nog ruimte voor verbetering? 

Op 17 juni 2018 mocht Stad Aarschot het label kindvriendelijke gemeente officieel in ontvangst nemen. Het label beloont de geleverde inspanningen, maar is geen eindpunt in dit traject. We zullen voortdurend blijven werken aan kind- en jeugdvriendelijkheid. 

We zijn ondertussen  1 van de 36 Vlaamse gemeenten die dit label hebben. In het najaar van 2023 diende Stad Aarschot een dossier binnen voor de verlenging van het label kindvriendelijke stad. 

Ontdek hier onze visie...

 

Visie kind- en jeugdvriendelijk Aarschot

 

Stad Aarschot vindt het belangrijk dat haar aanbod en diensten kwalitatief en toegankelijk zijn voor een brede en diverse groep van kinderen en jongeren en dat iedereen mee is. We doen proportionele aanpassingen aan ons aanbod waar nodig om tegemoet te komen aan de noden van diverse doelgroepen opdat het aanbod voor iedereen bruikbaar en toegankelijk is.

Aarschot wil een solidaire stad zijn met oog op het verbeteren van de levensomstandigheden en leefwereld van kinderen en jongeren. We zetten in op de noden van de meest kwetsbare kinderen en jongeren.

Kinderen en jongeren zijn volwaardige actoren in onze stad die kind- en jeugdvriendelijkheid ademt. Ze mogen er zijn, komen en participeren. De stad creëert kansen aan kinderen en jongeren om zich te ontplooien.

De stad investeert in een permanente en brede dialoog met kinderen en jongeren en faciliteert zo de verbinding van kinderen en jongeren met de stad.

Op basis van deze dialoog installeert Aarschot een kinder- en jongerenreflex over de diensten, partners, bestuursniveaus en beleidsdomeinen heen.