Actie

De afgelopen jaren is er alvast veel werk verricht:

 • Uitgebreide jeugd en sociale dienst bij de politie, op vraag van de jongeren
 • Uitbreiding speelweefsel in Aarschot
 • Kinderen en jongeren worden actief betrokken bij de nieuwe speel- en ontmoetingsruimtes aan de hand van inspraakmomenten: Stapsteen Rillaar, Fabiolaplein, Verlindenplein Gelrode, Schoonhoven, H; Jannesstraat Ourodenberg, Tuinwijk, ... . 
 • Opstart Kinderraad
 • Outreachend werken door jeugdwerkers in Aarschot

 • Waterpartij Grote Markt
 • Capagne 'Blijf er niet mee zitten" rond mentaal welzijn bij jongeren
 • Uitbreiding Arktos in Aarschot om jongeren te ondersteunen
 • Zegmaar! : kinder- en jongerendebat
 • ...

En er staan nog heel wat acties ingepland:

 • Start Overkophuis in JC De Klinker
 • Projectsubsidie  (LEF) uitrollen en promoten waarmee jongeren culturele-, sociale- of sportinitiatieven voor andere jongeren kunnen organiseren. 
 • Recreatiedomein Schoonhoven met ruimte voor kinderen en jongeren
 • We voorzien fysieke affiches op plekken waar veel kinderen en jongeren komen (voorbeeld scholen) met overzicht van de evenementen, mogelijkheden om hun stem te laten klinken, terugkoppeling, … op vraag van jongeren. 
 • ...