Kind- en jeugdvriendelijke stad

In het najaar van 2016 besloot het stadsbestuur om de uitdaging aan te gaan. Het stadsbestuur tekende in op een traject om aan de hand van verschillende stappen de kindvriendelijkheid van de stad onder de loop te nemen, doelstellingen en acties te formuleren en deze te implementeren in haar beleid. JC De Klinker coördineerde het traject in samenwerking met verschillende stadsdiensten. Het traject bestaat uit verschillende fasen met een intensieve bevraging van de doelgroep en resulteert in een strategisch plan. De input die de stad haalde van bij de kinderen en jongeren zal inhoudelijk een mooie aanzet vormen voor het opstellen van het nieuwe meerjarenplan (2020-2026).

Op 17 juni 2018 mocht Stad Aarschot het label kindvriendelijke gemeente officieel in ontvangst nemen. Het label beloont de geleverde inspanningen, maar is geen eindpunt in dit traject. Stad Aarschot zal voortdurend blijven werken aan kind- en jeugdvriendelijkheid. 

Meer weten over wat de kinderen en jongeren te zeggen hadden? Check de samenvattende bundel in de pdf hieronder!