Jeugdraad

  • Mogen wij onszelf even voorstellen?!

Wij zijn de stedelijke jeugdraad van Aarschot. Wij zijn het ‘officiële inspraakorgaan’ voor het stadsbestuur voor alles wat met jeugd te maken heeft. We zijn een erkende adviesraad (onze adviezen zijn niet-bindend voor het stadsbestuur, maar op deze wijze komt het bestuur wel de mening van de Aarschotse jeugd te weten en kunnen ze hier rekening mee houden).
 

  • Wat houdt dat nu concreet in?

Gevraagd (en soms ongevraagd) advies geven aan de stad Aarschot over alles wat met jongeren te maken heeft, bijvoorbeeld advies over het fuifreglement.
 

  • Hoe organiseren we ons?

Samen met vertegenwoordigers van de verschillende Aarschotse jeugdbewegingen en onafhankelijke jongeren komen we regelmatig samen. Tijdens deze momenten lichten we elkaar in over subsidie-aanvragen, activiteiten, we zoemen regelmatig in op een thema binnen het Aarschots (jeugd)beleid en maken onze mening over aan het stadsbestuur ... Zo zorgen we ervoor dat de stem van de Aarschotse jeugd meegenomen wordt in beslissingen die gemaakt worden en belangrijk zijn voor ons.
Af en toe volgen we samen een interessante vorming.

Daarnaast organiseren we activiteiten: Dag Van De Jeugdbeweging (zalig!) maar ook een cantus,...

De harde kern van de jeugdraad komt een paar keer per jaar samen om de vormingen / activiteiten / inspraakmomenten uit te werken.

  • Meer info:

Onze voorzitter is Tjen Ooms.

Goesting om mee te doen en je stem te laten klinken? Contacteer ons (via facebook, via de jeugddienst,...)! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

 

 

  • Bel / mail ons!

jeugdraad@jcdeklinker.be of 016 56 62 24