Jeugdraad

  • Mogen wij onszelf even voorstellen?!

Wij zijn de stedelijke jeugdraad van Aarschot. Wij zijn het ‘officiële inspraakorgaan’ voor het stadsbestuur voor alles wat met jeugd te maken heeft dwz dat we een erkende adviesraad zijn (onze adviezen zijn wel niet bindend voor het stadsbestuur, maar op deze wijze komt het bestuur wel de mening van de Aarschotse jeugd te weten).
 

  • Wat houdt dat nu concreet in?

Gevraagd (en soms ongevraagd) advies geven aan de stad Aarschot over alles wat met jongeren te maken heeft, bijvoorbeeld advies over het fuifreglement.
 

  • Hoe organiseren we ons?

Samen met vertegenwoordigers van de verschillende Aarschotse jeugdbewegingen en onafhankelijke jongeren, komen we 2 keer per jaar samen tijdens een Algemene Vergadering. Tijdens deze momenten lichten we elkaar in over subsidie-aanvragen, activiteiten,...
De jeugdraad organiseert ook 4 keer per jaar een forum tijdens hetwelke inspraak wordt geleverd over een bepaald onderwerp. Zo geven we Aarschot samen met de jeugd mee kleur!
Het dagelijks bestuur van de jeugdraad komt een paar keer per jaar samen om de forummomenten uit te werken, activiteiten zoals het ontbijt tijdens de Dag Van de Jeugdbeweging te organiseren,...
 

  • Meer info:

Voorzitter: Elien Vandevelde

We zijn natuurlijk ook steeds op zoek naar gemotiveerde nieuwe JR-leden!

We willen graag zoveel mogelijk jongeren vertegenwoordigen, maar daarvoor is er ook inspraak nodig. Je hoeft hiervoor niet bij een jeugdbeweging aangesloten te zijn, iedereen is welkom!

 

Deze bijeenkomsten gaan steeds door in het Jeugdcentrum.

 

De thema’s die hier besproken worden, zijn zeer divers: oa. JBP, fuifreglement, concrete organisatie van acties, …

Indien je interesse hebt, aarzel niet om contact op te nemen met één van de voorzitters of je kan ook altijd informatie bekomen bij de jeugddienst.

 

  • Bel / mail ons!

jeugdraad@jcdeklinker.be of 016 56 62 24