Volg Artuur en De Vlieg

14.11 Volg Artuur en De Vlieg

Wat is een Kind- en jeugdvriendelijke Stad?

Een Kind- en jeugdvriendelijke Stad werkt aan een leefbare stad en houdt hierbij steeds de rechten van het kind in het achterhoofd. Kinderen zijn één van de meest kwetsbare burgers in onze samenleving. Een Kind- en jeugdvriendelijke Stad houdt daar rekening mee in haar beleid. Tegelijk kan het  gehanteerd worden als een barometer voor goed lokaal beleid dat de leefbaarheid voor iedereen verhoogt, niet enkel voor kinderen en jongeren. Veilige fietspaden zijn niet alleen voor kinderen, maar ook voor hun ouders van groot belang. Kind- en jeugdvriendelijkheid is eigenlijk een toets voor een open, toegankelijke samenleving. Stad Aarschot start daarom een traject om te werken aan een Kind- en jeugdvriendelijke Stad.

 

 Het traject

Onderzoek

Enerzijds organiseert De Klinker een onderzoek om te weten te komen hoe kinderen en jongeren onze stad beleven. Op welke vlakken doet Aarschot het goed en op welke vlakken is er nog ruimte voor verbetering? Is het veilig voor kinderen en jongeren om met de fiets naar school te gaan? Is er een speelterrein in de buurt? Worden er voldoende leuke naschoolse activiteiten georganiseerd in Aarschot? Om deze en nog vele andere vragen te beantwoorden, willen we zoveel mogelijk kinderen bevragen. Zij hebben ongetwijfeld veel te vertellen.”

Platform ambassadeurs

Anderzijds stelt De Klinker een platvorm samen met ambassadeurs van de verschillende stadsdiensten. Op die manier willen we, binnen de werking van de stad, een kinder- en jongerenreflex creëren of versterken. De diensten worden op de hoogte gebracht van de resultaten van de bevraging. Zo weten ze wat er leeft bij kinderen en jongeren en kunnen ze nagaan hoe ze kunnen bijdragen aan een Kind- en jeugdvriendelijke Stad.

Volg het verhaal

Artuur en De Vlieg vertellen het verhaal van kind- en jeugdvriendelijke stad. Ze vertellen wat ze tegenkomen,  leuk vinden, wat ze minder leuk vinden, wat beter kan, … . In deze blog vertellen ze wat allemaal tegenkomen. Volg hun avonturen via https://kindvriendelijkaarschot.wordpress.com/

Wil je, op welke manier dan ook, meewerken aan dit traject? Neem dan contact op met noor@jcdeklinker.be.