Jeugdraad

Afbeelding: 

Jeugdraad

Jeugdraad

Mogen wij onszelf even voorstellen?!

Wij zijn de stedelijke jeugdraad van Aarschot. Wij zijn het ‘officiële inspraakorgaan’ voor het stadsbestuur voor alles wat met jeugd te maken heeft dwz dat we een erkende adviesraad zijn (onze adviezen zijn wel niet bindend voor het stadsbestuur, maar op deze wijze komt het bestuur wel de mening van de Aarschotse jeugd te weten).

Wat houdt dat nu concreet in?

  • Gevraagd (en soms ongevraagd) advies geven aan de stad Aarschot over alle wat met jongeren te maken heeft. Bijvoorbeeld advies over het fuifreglement.
  • Brug zijn tussen jongeren en stadsbestuur. Wij kunnen natuurlijk wel onze mening geven, maar wij representeren natuurlijk ook niet alle jongeren van Aarschot. Daarom gaan wij soms op zoek naar nieuwe ideeën door ons oor te luisteren te leggen bij ons doelpubliek. We organiseren zo een jaarlijks kidsdebat, voor het jeugdbeleidsplan werden ook de scholieren bevraagd via een enquête, …
  • Af en toe eens een toffe activiteit organiseren: de JR-fuif, het ontbijt voor de dag van jeugdbeweging, …

 

Meer info:

Voorzitters: Bram van cauwenbergh,Hanne Simons 

We zijn natuurlijk ook steeds op zoek naar gemotiveerde nieuwe JR-leden!

We willen graag zoveel mogelijk jongeren vertegenwoordigen, maar daarvoor is er ook inspraak nodig. Je hoeft hiervoor niet bij een jeugdbeweging aangesloten te zijn, iedereen is welkom!

Het dagelijks bestuur komt op regelmatige basis samen.

Daarnaast wordt er 3 à  4 keer per jaar een algemene vergadering georganiseerd.

Deze bijeenkomsten gaan steeds door in het Jeugdcentrum.

De thema’s die hier besproken worden, zijn zeer divers: oa. JBP, fuifreglement, concrete organisatie van acties, …

 

Indien je interesse hebt, aarzel niet om contact op te nemen met één van de voorzitters of je kan ook altijd informatie bekomen bij de jeugddienst.


Wil je ze bereiken?

jeugdraad@jcdeklinker.be of 016 56 62 24